Política mediambiental

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL, SOCIAL I EMPRESARIAL.
Al Molí de la Plana estem integrats en un entorn que no es limita a les cases amb els prats, els rierols i els boscos que les envolten. Estem fortament arrelats al municipi de Riudaura i a la comarca de La Garrotxa i procurem que les nostres relacions empresarials i personals hi estiguin vinculades. Al mateix temps, ens preocupem pel medi ambient perquè sabem que el futur de la Terra depèn del nostre comportament envers ella. Per fer del nostre veïnat de cases de turisme rural un indret respectuós amb l’entorn natural, hem adoptat les següents estratègies:

 

 • Hem cedit l’us de la caça de la nostra propietat de 55 hectàrees a l’associació de Caçadors de Riudaura. Els caçadors, en contra del que diu alguna llegenda urbana, fan una important feina, mantenint els camins forestals oberts, apagant incendis forestals i controlant la proliferació dels porcs senglars, que si no fós així es convertirien en una plaga.
 • Col.laborem en la Festa Major del municipi i en la Quina de Nadal.
 • Hem cedit la bassa del Molí Vell a l’Associació de Defensa Forestal (ADF) que té necessitat de dipòsits d’aigua accessibles amb tractors que remolquin una cuba.
 • En l’aspecte que es refereix als clients, per tal de millorar les nostres prestacions, els encoratgem a emplenar una enquesta valorant els diferents aspectes de les cases i del seu entorn.
 • Hem subscrit un acord d’Arbitratge amb la Junta Arbitral de Consum.
 • Tres dels nostres nous apartaments de l’Illa del Molí són adaptats per a minusvàlids.
 • Perquè creiem en la força del sistema associatiu, estem integrats en associacions de turisme rural i d’apartaments.
 • El nostre personal segueix cursos de formació.
 • Adquirim productes de neteja homologats i bio-degradables.
 • En conjunt, al Molí de la Plana hi utilitzem 5 fonts d’energia: energia solar, gasoli per a calefacció, electricitat, gas butà per a les cuines i llenya.
 • Totes les cases, fins i tot les més antigues, disposen d’alguna mena d’aïllament tèrmic (vidres amb càmara d’aire, sostres amb aïllament)
 • Els electrodomèstics nous i els que cal substituïr són escollits entre els nivells d’aprofitament energètic A, B o excepcionalement C.
 • La il.luminació exterior és amb bombetes de baix consum i, al mateix temps procurem evitar la contaminació lluminosa.
 • La Casa Solar, que fou construïda l’any 1979 seguint els criteris que l’enginyer francès Trombé va experimentar a Font Romeu (Cerdanya francesa), està concebuda per fer un gran aprofitament de l’energia solar mitjançant sistemes passius: la façana Sud és acristallada i el sol, després de travessar els vidres, escalfa parets massises pintades de color fosc. D’altra banda, té un gran hivernacle que envia aire calent a dins de la casa i pre-escalfa l’aigua de la piscina.
 • Als apartaments de l’Illa del Molí hi fem pre-escalfament de l’aigua amb plaques solars, la qual va destinada tant a aigua calenta sanitària com a calefacció.
 • Les instal.lacions de calefacció són noves i funcionen bé, però animem als clients a fer-ne un us racional.
 • La llenya per a les llars de foc la submnistrem en quantitats suficients però limitades. Normalment ens resistim a tallar arbres del bosc per a cremar-los, de manera que utilitzem arbres caiguts i la resta de la llenya la comprem.
 • Al Molí de la Plana hi depurem totes les aigües residuals mitjançant dues depuradores biològiques.
 • La primera depura les aigües de la Rovirota, el Vell Molí, la Casa Solar, la Recepció i la Cabana. Consta d’una antiga fosa sèptica dividida en dos compartiments, fent el primer de digestor i el segon de filtre. L’aigua passa per capilaritat al canal adjacent on la depuració es completa amb plantes d’aiguamoll.
 • La segona depura les aigües dels apartaments de l’Illa del Molí. Consta d’un pre-filtre on s’hi dipositen els elements que no haurien d’haver anat al desaigüe del WC, com compreses i bolquers. Tot seguit hi ha un digestor i un filtre SIMOP. Finalment hi ha un canal de 30 metres lineals amb plantes d’ aiguamoll.
 • Les plantes utilitzades són totes ells espècies autòctones: lliri groc (Iris pseudoacorus), balca (Thypha angustipholia), canyís (Phragmites australis), joncs (Juncus acutus), tamarius (Tamarix), saulics (Salix purpurea) i llentilla d’aigua (Limna minor) que impedeix la proliferació de mosquits.
 • Les bosses de supermercat es reutilitzen pels cubells que hi ha a cada bany, on s’hi han de posar les compreses i els bolquers (i no tirar-les al WC).
 • L’oli que alguns clients deixen s’utilitza per a combatre els mosquits que d’altra manera es podrien reproduir als canals de les depuradores.
 • Encoratgem la tria selectiva de les escombraries en les següents fraccions: vidre, paper, envasos plàstics i metàl.lics i matèria orgànica. Aquesta darrera es pot dipositar als nostres compostadors.
 • Les rentadores i els renta-plats nous i els que cal substituïr són escollits entre els que fan més estalvi d’aigua.
 • Les carxofes de les dutxes i les cisternes dels lavabos són triades entre les que fan més estalvi d’aigua.
 • La piscina està situada dins del gran hivernacle de la Casa Solar, cosa que permet que l’aigua es pre-escalfi durant l’hivern, permetent el bany en aquesta estació freda.
 • Per a evitar irritacions, l’esterilització de l’aigua es fa amb brom en lloc de clor.
 • Els controls analítics es fan seguint la normativa legal. Diàriament analitzem els continguts de brom, el PH i les algues i un laboratori d’Olot ens fa els anàlisis bacteriològics.
una illa de pau i vegetació

Enter Your Contact Form 7 Shortcode in Cone Options!

© Copyright - Ell Molí de la Plana - powered by imediavan